پیشرفت علمی و صنعتی در عصر ظهور امام زمان (ع)

تسلط امام زمان (ع) بر دریاها

قسمت اول : در زمینه تسلط آن حضرت در دریاها و عبور به آسانی از آب ها و اقیانوس هاست که می فرماید :« اذا قام القائم (ع) و یبعث جندا الی القسطنطنیه فاذا بلغوا الی الخلیج کتبوا علی اقدامهم شیئا و امشوا علی الماء ؛ (1) امام زمان (ع) لشکری را به قسطنطنیه اعزام می کند برای تسخیر سرزمین هایی که در دست دیگران است و به قصد زیر حکومت اسلامی در آوردن آن سرزمین ها و آن ها چون به قسطنطنیه و سپس به سوی خلیج رهسپار می شوند . وقتی به آب رسیدند چیزی بر پاهایشان می نویسند آن گاه از روی آب عبور می کنند . » حال این به چه ترتیب است ؟ آیا به کمک آیاتی از قرآن و دعاها است ، یا به برکت ولایت امام زمان (ع) حاصل می شود؟
طبعا انسان هایی که از نظر ایمان و شناخت و عمل صالح به آن درجه اولیاء الهی برسند ، آن ها نیز از جانب خداوند این ولایت را بر طبیعت پیدا خواهند کرد همان گونه که در قرآن کریم درباره ی یکی از افراد و اطرافیان حکومت سلیمان پیغمبر (ع) خبر می دهد که در یک چشم به هم زدن ، تخت و بارگاه بلقیس را به جایگاه سلیمان حاضر کرد .
همان ولایتی که در تاریخ نظیر آن بسیار آمده است و یاران و سربازان امام زمان (ع) با همین عنایات و با همین قدرت های معنوی از روی آب عبور می کنند ، بنابراین دریاها هم در قلمرو آن هاست و از دریاها هم استافاده های بهینه خواهند کرد .
همان گونه که قبلا متذکر شدیم در ارتباط با مسائلی که راجع به تسلط آسمان و زمین و دریاهاست به دلیل تکامل بشر امکان پذیر خواهد شد و به گونه ای می شود که امام زمان (ع) از نهایت قدرتی که در انسان می تواند به وجود بیاید و به کمال عالی برسد و از نهایت قدرت انسان استفاده می شود و استعداد و لیاقت های موجودات را به فعلیت رسانده و از آن استفاده می کند . اکنون بشر عادی توانسته از اتم ، قدرت عظیم و شگفت آوری به دست آورد و از بهره مند شود . در عصر امام زمان (ع) علاوه بر کمک و امدادهای غیبی ، از دانش و فن آوری هم که به عالی ترین درجه رشد خود خواهد رسید بهره کامل خواهد برد و خاصیت همه موجودات کشف خواهد شد . از این طریق است که سلطه امام زمان (ع) و حکومت او به تمام عرصه گیتی از آسمان و زمین و دریاها ، سلطه عالیه و کامله است و این سلطه برای اعمال زور و ظلم و به دست آوردن امکانات مادی در جهت تضییع حقوق افراد نیست ، بلکه بر عکس ، این ها همه برای آن است که حقوق افراد آن چنان که حقشان است به آن ها برسد و بشریت در عرصه هستی از آنچه را که خدا برای او آفریده در نهایت درجه کمال استفاده کند.
در روایت دیگر داریم که امام زمان (ع) وقتی حکومتش به همه دنیا رسید برای اعمال حاکمیت خود در همه اقالیم مسؤولینی را نصب می کند ، امام صادق (ع) می فرماید :« اذا قام القائم بعث فی اقالیم أرض فی کل اقلیم رجلا یقول عهدک فی کفک فاذا اورد علیک مالا تفهمه و لا تعرف القضاء فیه فانظر الی کفک و اعمل بما فیها » ؛ (2) وقتی امام زمان (ع) به حکومت رسید برای هر ناحیه ای فردی می گمارد و آن را به آنجا می فرستد ؛ یعین فرماندار و والی برای اطراف و اکناف عالم انتخاب می کند. همان طوری که امیرالمومنین هنگامی که مالک را به مصر فرستاد عهدنامه حکومتی خود را در اختیار داشت ، امام زمان (ع) هم به این فرستاده خود می گوید عهدنامه تو در کف دست توست ؛ یعنی دستورالعمل را در اختیار و در کف دست او قرار می دهد و به او می گوید : وقتی به یک مسأله ای برخورد کردی که نمی دانی حکمش چیست و نمی توانی آن را بررسی کنی و دستور و راه حل آن را بلد نیستی به کف دستت نگاه کن. نمی فرماید :« فانظر ما فی کفک » می فرماید : « فانظر الی کفک » ( به آن چه در دست توست ) به کف دستت نگاه کن ، این چه معنی دارد ؟ ممکن است خیلی معنای پیچیده ای داشته باشد اما می خواهم از ان استفاده ای کنم ؛ شما امروزه به این دستگاه های پیشرفته کامپیوتر و رایانه توجه کنید که به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند ، به محض این که در یک مساله گیر کرده باشند با توجه به رایانه های کوچک جیبی که در کف دست جای می گیرد می توانند عالی ترین و کامل ترین اطلاعات روز را از شبکه های بین المللی بگیرند . حال اگر یک کسی وابسته به مرکزی باشد و آخرین اخبار را از مرکز خود بگیرد می تواند از همین رایانه ها که به اینترنت متصل و به اندازه ی کف دست است استفاده کند. این قدرت امروزی بشر است اما در عصر امام زمان (ع) همان طور که قبلا گفتم دو حرف از 27 حرفی که استعداد علمی بشر است در عصر قبل از ظهور شکوفا می شود . در عصر امام زمان (ع) تمام 27 حرف شکوفا می شود. بشر به چه قدرتی دست می یابد ، خدا می داند . این که امام زمان (ع) می فرماید : به کف دست خود نگاه کنی می فهمی که چه باید بکنی ، بیانگر پیشرفت علم و تکنیک و صنعت در آن عصر است که ما امروزه نمی توانیم بفهمیم که حدش تا کجاست .

وضعیت روابط مردم با همدیگر در عصر حکومت امام زمان (ع)

در روایت دیگری هم از امام صادق (ع) نقل شده که راجع به وضعیت و دوران ظهور حکومت امام زمان (ع) می فرماید : « ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی لا یکون بینهم و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه » ؛ (2) هنگامی که امام زمان (ع) ظهور کند خداوند در گستره دید و شنید شیعیان ما امتداد می دهد ؛ یعنی قدرت برد گوش و چشم آن ها را گسترش می دهد به گونه ای که بین مردم و امام زمان (ع) واسطه ای ( مثل پستچی ) وجود ندارد ، مردم دستورات خود را از امام زمان (ع) مستقیم و رخ به رخ می گیرند امام زمان (ع) با همه مردم شیعیان خود در دنیا صحبت می کند ، همه نگاهش می کنند حرفش را هم می شنوند در حالی که امام زمان (ع) در محل استقرار خود قرار دارد ، مردم دنیا حرف امام زمان (ع) را می شنوند و چهره مبارکشان را می بینند . شاید در 500 سال قبل مفهوم این حدیث با دلایل امداد غیبی قابل قبول بود اما امروزه مهم این حدیث آسان شده ، الان با به بازار آمدن تلفنهای تصویری که نتیجه صنعت امروز است ،این طرف عالم یکی با برادر خود تماس گرفته در آن طرف دنیا ، او را با تلفن می بیند . حال حدیث دیگری هم هست که پیشرفت صنعت به فهم ما کمک می کند . پیغام های تصویری ماهواره ای فرض کنید که رد سازمان ملل مراسمی است که مربوط به کل دنیا است که می خواهند مردم دنیا به طور همزمان آن را ببینند . رسانه های ماهواره ای تصویری همزمان مخابره می کنند . کل دنیا آن را به صورت زنده می بینند در حالی که در منطقه خودشان هستند حرف هایشان را می شنوند و چرهره هایشان را می بینند . در عصر امام زمان (ع) که قطعا ابزار علمی پیشرفته تری در اختیار بشر قرار می گیرد آنچه در استعداد طبیعت است کشف می گردد .
در حدیث دیگری هم هست که می فرماید :« و انه لیبلغ سلطانه المشرق والمغرب و تظهر له الکنوز لا یبقی فی الأرض خراب الا لیعمره » ؛ (3) امام زمان (ع) شرق و غرب را در اختیار دارد و در آن شرایط زمین گنج های خود را ظاهر می کند ، هیچ جایگاه خرابی نمی ماند مگر آن که آن را آباد خواهد ساخت.
این گنج چیست ؟ آیا فقط طلا و نقره و معادنی که امروزه بشر آن را شناخته است منظور است یا استعدادهای عجیب و شگفت آوری که در همین زمین وجود دارد ؟ در همین مولکول چه بسا استعداد عجیبی و قدرت عظیمی وجود داشته باشد که بشر تا کنون از آن آگاه نیست . در همین اتم چه قدرتی وجود داشت که بشر امروز کشف کرد . امام زمان (ع) از استعدادهای زمین و ماه استفاده کرده ، آن را کشف می کند . زمین و زمان هر چه دارد در اختیار او قرار داده و تسخیر وجود امام زمان (ع) می شوند و لذا امام زمان هر چه دارد با شکوفا شدن نهایی استعداد علمی بشر و شکوفا شدن استعداد نهایی زمین و ماده ، از او برای گسترش و بسط حکومت الهی اش بهره می گیرد .
باز در همین رابطه انسان هایی که در قلمرو امام زمان (ع) هستند دارای چنین قدرت و ابزاری می شوند . روابط انسان ها هم در آن عصر ، رابطه فوق العاده ای می شود که در این مورد حدیث شریف را خدمتتان مطرح می کنم :
امام صادق (ع) می فرماید : « ان المؤمن فی زمان القائم (ع) و هو بالمشرق لیری أخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یری أخاه بالمشرق » ؛ (4) مردم مؤمن در عصر حکومت امام زمان (ع) هم ، این گونه می شوند ، برادری که در مغرب زندگی می کند برادرش را در شرق می بیند و آن برادر هم همزمان این برادرش را که در این طرف است می بیند . همان طور که عرض کردم امروز تلفن های تصویری و اینترنت همین کار را می کند . حال در عصر امام زمان (ع) قطعا امکانات بیشتر است این ها می تواند به عنوان نمونه و نشانه ای باشد از این که در عصر حکومت امام زمان (ع) جامعه و بشر ترقی می کند و همه ی آنچه را که انسان به آن احتیاج دارد به عالی ترین وجه در اختیارش قرار می گیرد .
دنیای آن عصر به دلیل حاکمیت حق و عدل و عنایات خاصه الهی و اعمال ولایت امام معصوم ، همه در رفاه ، آسایش ، آسودگی ، غنا ، بی نیازی و سلامت روانی و جسمی و امنیتی هستند .
اگر در آینده فرصتی شد اخبار و احادیث دیگری را تقدیم حضور شما خواهم کرد .
اینک به یکی از بیانات حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) که مربوط به بعد از ظهور امام زمان (ع) است اشاره می کنم .
امام حسین (ع) می فرماید : « لا یبقی علی وجه الأرض أعمی و لا مقعد و لا مبتلی الا کشف الله عیبه و بلائه بنا أهل البیت » ؛ در آن عصر در دنیا نابینایی وجود ندارد مگر آن که خداوند به برکت ما اهل بیت او را بینا می کند ، مبتلا و زمین گیری وجود ندارد مگر این که خداوند به برکت ما اهل بیت او را شفا می دهد ؛ یعنی دیگر در دنیا غم و کدورتی نیست و عوامل ایجاد کننده ی غم و کدورت و مریضی و مشکلات از بین خواهد رفت . امروزه ببینید که در عصر ما ، جامعه بشری از بیماری ایدز مورد تهدید جدی قرار گرفته است ، اشاعه و گسترش میکروب سیاه زخم توسط آمریکا و عواملش ، بشررا تهدید می کند . اما در عصر ظهور ، عوامل امراض مختلف از بین می رود . این است که در عصر حکومت امام زمان (ع) از جهات گوناگون بشریت به عالی ترین درجه ترقی و کمال خود می رسد .

پی نوشت:

1. بحارالانوار: 365/52.
2. بحارالانوار : 365/52.
3.سیمای آفتاب ص 421 ، به نقل از منتخب الاثر ، ص 607.
4. سیمای آفتاب ،ص 425 به نقل از منتخب الاثر .
5. بحارالانوار : 392/53 ؛ منتخب الاثر ، ص 637.

منبع:کتاب ذکر نور در حضور مشتاقان ظهور

 

/ 0 نظر / 177 بازدید