کیفیت صلوات از بیان مولای متقیان

مولای متقیان حضرت علی (ع) درخطبه ی 71 نهج البلاغه ،‌کیفیت صلوات فرستادن برحضرت رسول اکرم (ص) را ،‌درقالب کلمات دلنشین و بسیار با ارزش بیان می فرمایند و این صلواتی است که از نظر فضیلت و ثواب و قضای حاجت و رفع مشکلات ،‌برهمه ی صلوات ها برتری دارد ، به شرط ان که از روی آگاهی و توجه کامل به معنی کلام مولای متقیان خوانده شود و بعد از اتمام صلوات ،‌انسان هر حاجت و آرزو که دارد از خداوند متعال بخواهد ،‌البته خداوند متعال حاجت روا کند . بهتر است این صلوات بعد از نماز صبح خوانده شود .

یکی از آداب صلوات

یکی از آداب فرستادن صلوات این است که دل انسان بازبانش موافقت نماید به این معنا که از روی غفلت و بی خبری زبان را به گفتن صلوات حرکت و تکان ندهد . دیگر از آداب صلوات این است که هنگام صلوات فرستادن آن حضرت را حاضر وناظر ببیند و چنان درذهن تخیل نماید که با آن حضرت در حضوراً حال سخن گفتن هستید .

صلوات قبل از تدریس و تعلیم و هر کار دیگر

درکتاب تفسیر ( روح البیان ) چنین آمده است : اگر مدرس درابتدای تدریس خود ،‌پس از حمد و ثنای حضرت تعالی ،‌چند طلوات بفرستد و شاگردان خود را نیز موظف کند که آنها نیز قبل از تعالی ویاد گیری چند صلوات بفرستند خیز مطالب عنوان شده و درس های گفته شده ، مقطوع نمی گردد لازم به تذکر است که اگر انسان هر کاری را با نام خداوند متعال و صلوات شروع کند خیر فراوان می بیند و هنگام انجام کار،‌به گرفتاری و بد بختی دچار نمی شود و این عمل از دستورات بسیار مهم و سفارش شده است .

صلوات خداوند متعال و فرشتگانش

درحدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است : چون نام مبارک حضرت رسول اکرم( ص) نزد شما برده شود . برآن حضرت بسیار صلوات بفرستید ،‌ چون هر کس برآن حضرت زیاد صلوات بفرستد ،‌ حق تعالی در هزار صف از فرشتگان ،‌هزار صلوات برآن می فرستد ،‌وی چیزی از آفریده های خدا ،‌مگر اینکه براین بنده صلوات فرستند به سبب صلوات فرستادن خداوند متعال و فرشتگانش براو .

سزای صلوات نفرستادن

حضرت رسول اکرم (ص)‌درحدیث معتبر فرمودند ک هرکس من نزد او یاد شوم و صلوات برمن را فراموشکند خداوند اورا از راه بهشت دور گرداند .

صلوات ،‌وسیله ی عبور از پل صراط

درکتاب شریف ( مجالس )‌شیخ صدوق از عبدالله بن ثمره روایت شده است که گفت : روزی نزد پیامبر بودم ان حضرت فرمودند : دیشب ،‌عجایبا تی دیدم . پس من عرض کردم « یا رسول الله چه عجایباتی دیدید به بیان فرمایید جان های ما فدای تو باد » . آن حضرت فرمودند : « مردی رادیدم از امت خود دربالای پل صراط که گاهی می نشیند و می لرزد و گاهی برمی خیزد و راه می رود و گاهی بر پل صراط معلق می ماند . تا آن که شروع کرد به صلوات فرستادن ،‌ناگاه دیدم بلند شد و ایستاد و از پل صراط به سلامتی گذشت .

سنگینی نامه ی اعمال با صلوات

درکتاب شریف ( ثواب الاعمال و عقاب الاعمال )‌چنین نقل شده است : حضرت امام جعفر صادق (ع) از پدر خود و از پدران خود (ع) روایت شده است که پیامبر (ص)‌فرمودند : « من درروز قیامت درکنار ترازوی سنجش اعمال هستم . هرگاه کسی که گناهش زیاد و برثوابش گران باشد ،‌صلوات هایی را که برمن فرستاده آنها را بیاورند ،‌آن صلوات ها حسنات او را ثیقل گرداند و از جهنم نجات یابد .

اول فرستنده صلوات خداست

درکتاب شریف ( حیوه القلوب ) چنین امده است که ابن عباس می گوید : و قتی که حضرت رسول اکرم (ص)‌در بستر بیماری خوابیده بود و اصحاب برگرد او جمع شده بودند ،‌ دراین حال عمّار یاسر بلند شد و گفت : پدرو مادرم فدایت باد یا رسول خدا ، ‌هنگامی که به جوار حق می پیوندید چه کسی شما را غسل خواهد داد ؟ حضرت فرمودند: غسل دهنده ی من علی بن ابی طالب است ،‌زیرا که هر عضوی از اعضای مرا که بخواهد غسل دهد ،‌ملائکه او را کمک می نمایند . عمّار یاسر باز عرض کرد : پدروماردم به فدایت باد یا رسول الله چه کسی از میان ما برشما نماز خواند ؟ پس آن حضرت خطاب به علی (ع) فرمودند : یا علی هرگاه که دیدی روح از بدن من خارج شد مرا غسل بده و کفن کن و درجامه ی سفید مصری یا در بُرد یمانی قرارده پس مرا بردارید و کنار قبر بگذارید . آن گاه اول کسی که اول برمن نماز گذارد ،‌خدای متعال خواهد بود که در عرش ِ جلال و عظمت خود ، ‌برمن صلوات خواهد فرستاد .

صلوات باعث کم شدن گناه و زیاد شدن ثواب

انس ابن مالک از ابی طلحه روایت کرده که گفت : روزی نزد حضرت رسول اکرم (ص) بودم ،‌آن حضرت را بسیار خوشحال یافتم . گفتم «یا رسول الله » درهیچ روزی تورا به این مرتبه خوشحال ندیدم که امروز دیدم ».  آن حضرت فرمودند : « چگونه خوشحال نباشم،‌که اکنون جبرئیل (ع) نزد من آمد و گفت : حق تعالی می فرماید : هر که یک بار برتو صلوات بفرستد ،‌من براو ده صلوات فرستم و ده گناه از او محو کنم و ده حسنه براو بنویسم .

استجابت دعا با صلوات

هشام بن سالم روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق(ع) که آن حضرت فرمودند: دعای دعا کننده همیشه درپرده ی حجاب است و مستجاب نمی شود ،‌تا اینکه دعا کننده برمحمد و آل محمد صلوات فرستد ،‌چون صلوات فرستاد ،‌خداوند متعال دعایش را به خاطر صلوات اجابت می فرماید .

شروع دعا با صلوات و ختمش نیز صلوات

درکتاب شریف ( اصول کافی ) نقل است که حضرت امام جعفر صادق ( ص) فرمودند : هر که رابه خداوند متعال حاجتی باشد ،‌و ابتدا کند دعایش را به صلوات برمحمّد و بعد از آن دعا کند و حاجت و درخواست خود را از خداوند متعال بخواهد و بعد ،‌دعایش را باز صلوات برمحمّد وآل محمد و ختم نماید . دراین صورت ، چون صلوات برمحمد و آل محمد ،‌از دعاهای مستجاب است و در حجاب نمی ماند . و از طرف دیگر خداوند متعال بزرگوارتر و کریم تر از آن است ،‌که هر دو طرف دعا را اجابت کند و میان آن را رد نماید . از ادعای دعا کننده را هم قبول می کنند .

صلوات جبران کننده ی گناهان

از حضرت امام رضا (ع) روایت شده است : هرکس قدرت و توانایی نداشته باشد که به وسیله ی سایر اعمال مستحبی ،‌گناهان خود را بپوشاند ،‌پس سعی کند به صلوات فرستادن برمحمّد و آلش . به درستی که خراب می کند صلوات برمحمّد و آلش ،‌ گناهان را چه خراب کردنی .

فضیلت صلوات درایام هفته

شیخ صدوق درکتاب شریف ( خصال ) چنین نقل کرده است که حضرت امام جعفر صادق (ع) ایام هفته را این چنی تقسیم فرموده اند : روز شنبه روز ماست . روز یک شنبه از آن شیعیان ماست . روز سه شنبه از آن بنی امیه است . روز چهار شنبه روز نوشیدن دواست . روز پنج شنبه روز برآورده شدن حوائج و نظافت و عط زدن است . روز جمعه عید مسلمانان است که از عید فطر و قربان بهتر است ،‌ولیکن عید غدیر خم ،‌بهترین عیدهاست . و امام قائم ما خانواده ، ‌در روز جمعه ظهور می کند و قیامت هم درروز جمعه برپا می شود و در روز جمعه عدد هیچ عملی افضل و بهتراز صلوات برمحمد ( ص)  و آلش نیست .

هزار بار صلوات در روز جمعه

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در روز جمعه هزار بار و درغیر جمعه صد مرتبه سنت  است .

صلوات وسیله روا شدن حاجات

سید بن طاووس درکتاب شریف ( جمال الاسبوع نقل می کنند که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : صلوات فرستادن شما برمن باعث روا شدن حاجت های شماست و خداوند متعال را از شما راضی می گرداند و اعمال شمارا پاک و پاکیزه می کند .

صلوات وسیله برآمدن حاجات دنیاو آخرت

درکتاب شریف (جامع الاخبار ) نقل شده است که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : هـر کس هـر روز بـرمن صلـوات فـرستد ، ‌حق تعالی درعـافیت و سلامتی را به روی او می گشاید و حاجت معنوی و مادی ،‌دنیای و آخرتش را به حرمت صلوات برمن ،‌ برآورده می فرماید

 

 

.

صلوات مانع نوشته شدن گناه

درکتاب (جامع الاخبار ) چنین آمده است که پیامبر خدا (ص) فرمودند : هرکس یک مرتبه برمن صلوات بفرستد ،‌آن دو ملکی که محافظ رفتار و اعمال او هستند ،‌تا سه روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند .

صلوات وسیله شفاعت حضرت رسول اکرم

درکتاب شریف (بحار الانوار ) چنین نقل شده است که حضرت رسول اکرم (ص) در وصیّت خود به حضرت علی (ع) فرمودند : یا علی هرکس برمن ،‌هر روز هر شب صلوات فرستد ، شفاعتم براو واجب می شود ، اگر چه گناهش از گناهان بزرگ باشد .

صلوات باعث سنگینی کفه ی حسنات

درکتاب شریف (‌ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ) باب ثواب الصلاه النبی ، چنین نقل شده است که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : در روز قیامت ،‌من پیش میزان سنجش اعمال هستم ،‌هر کس کفه ی گناهانش سنگین تر از کفه ی ثواب هایش باشد ،‌من صلوات هایی را که برایم فرستاده می آورم و درکفه ی ثواب هایش می گذارم تا آن که کفه ی ثواب هایش سنگین تر شود .

اثر صلوات بعد از بوئیدن گل

در روایت آمده است که مالک جهنی می گوید : گلی به حضرت امام جعفر صادق تقدیم کردم (‌ع) آن حضرت گل را گرفتند و بوئیدند و برهر دو دیده گذاشتند . سپس فرمودند : هرکسی گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده ها بگذارد و بگوید « اللهم صل علی محمد و آل محمد » هنوز برزمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود .

فضیلت نوشتن صلوات

درکتاب ( سفینه البحار) چنین نقل شده است که حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : هرکس درکتابی یا نوشته ای برمن صلوات بنویسید ، تا زمانی که نام من درآن کتاب ثبت و باقی هست ، فرشتگان پیوسته برای او از درگاه خداوند متعال ،‌ طلب مغفرت  آمرزش می کنند .

صلوات وسیله ی تقرب به خدا

درکتاب (شرح فضائل صلوات ) ، چنین آمده است که خداوند به حضرت موسی (ع) وحی فرمودند : ای موسی آیا می خواهی که من ؛ از کلامت نسبت به تو و از نگاهت نسبت به چشم تو و از روحت نسبت به بدن تو و از اندیشه ات نسبت به دل تو نزدیکتر باشم ؟ حضرت موسی (ع) عرض کرد : البته چنین قربی را می خواهم . از طرف خداوند متعال خطاب رسید : اکنون که جویای این سعادت بزرگ هستی برحبیب من محمد مصطفی (ص) صلوات فرست ،‌زیرا که صلوات براو رحمت و نور است.

منابع :

1-  صلوات حلال مشکلات

گردآورندهرضا مرتدی و علی فلسفی

2-  آثار و برکات صلوات

مولف محسن ماجراجو

3-  فضل صلوات

مولف جابر رضوانی

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
هومن

سلام علیکم تشکر.عالی بود